Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Preadvies Beekdallandschappen Knelpunten, kennislacunes en kennisvragen voor natuurherstel in beekdalen

Terug
Rapportnr -
ISBN
Type Rapport
Prijs
Datum 1-8-2012

Op verzoek van LNV Directie Kennis is eind 2009 onder begeleiding van het OBN deskundigenteam Beekdallandschappen, door een groep deskundigen van Kiwa Water Research, Altera, B-WARE, Stichting Bargerveen en de Vlinderstichting een rapport opgesteld met adviezen het herstel van beekdallandschappen.

Download dit advies.

Dit advies beschrijft

  • de beschikbare kennis over en ervaringen met, het herstel van beken en beekdalen;

  • welke kennisvragen reeds zijn opgelost en welke kennisvragen nog moeten worden beantwoord;
  • kansen en knelpunten voor beekdalherstel;

  • mogelijkheden voor kennistransfer naar terrein- en waterbeheerders.