Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Agenda Beek- en Rivierherstel

11-4-2018, Jubileumbijeenkomst Community of Practice Hermeandering 'Wat recht is moet krom. Tien jaar praktijkervaring'

In 2007 werd de Community of Practice Hermeandering opgericht. Destijds waren er vanuit de praktijk veel vragen over hermeandering: hoe zit het met zandtransport, de stabiliteit van beken en wat is een goed ontwerp? Tien jaar na de oprichting van ... Lees verder

19-10-2017, Veldcursus toepassing Handboek Ecohydrologische systeemanalyse in beekdallandschappen in het Beeselsbroek en de Huilbeek (Zuid-Nederland)

Begin juni is het handboek Ecohydrologische Systeemanalyse in Beekdallandschappen gepresenteerd. Het handboek richt zich op de instrumenten om een goede systeemanalyse van het stroomgebied ten behoeve van ecologisch herstel op te stellen. Het gaat... Lees verder

9-10-2017, Veldcursus toepassing Handboek Ecohydrologische systeemanalyse in beekdallandschappen in de Rheezermaten bij de Vecht (Oost-Nederland)

Begin juni is het Handboek Ecohydrologische Systeemanalyse in Beekdallandschappen gepresenteerd. Het handboek richt zich op de instrumenten om een goede systeemanalyse van het stroomgebied ten behoeve van ecologisch herstel op te stellen. Het gaat... Lees verder

21-9-2017, Symposium 'Ruimte voor de beek. Kansen voor integraal beekherstel met de nieuwe omgevingswet'

Op 21 september organiseerde Het Platform Beek- en Rivierherstel van STOWA het symposium ‘Ruimte voor de beek. Kansen voor integraal beekherstel met de nieuwe Omgevingswet’. De komende implementatie van de Omgevingswet door provincie, ... Lees verder

7-6-2017, Symposium ‘Verslingerd aan beken: van intrekgebied tot stromend water. Een stapsgewijze aanpak met het handboek Ecohydrologische systeemanalyse in beekdallandschappen’

Op woensdagmiddag 7 juni wordt het nieuwe handboek 'Ecohydrologische Systeemanalyse in Beekdallandschappen' gepresenteerd. We lichten tijdens de middag een aantal instrumenten uit het handboek nader toe en nemen u mee naar een mooi praktij... Lees verder

15-11-2016, Bijeenkomst Platform Beek- en Rivierherstel en werkgroep Bouwen met Natuur: ‘Planten in de stroom. Kansen voor weerstand?’

In stromende wateren (rivieren en beken) willen we de garantie dat er voldoende water kan worden afgevoerd. Tegelijkertijd willen we meer natuur. Meer natuur betekent meer begroeiing in water en uiterwaarden, maar planten belemmeren juist de afvoe... Lees verder

20-9-2016, Symposium 'Laat beken weer stromen door het landschap!'

In het waterbeheer buitelen de opgaven over elkaar heen; veiligheid, waterberging, KRW en Natura 2000 stellen allemaal andere eisen aan het waterbeheer. Vaak loopt het planproces hierdoor vast, bijvoorbeeld omdat er geen overeenstemming is over he... Lees verder

30-8-2016, Symposium 'Stream valley restoration: clearing the way for riparian vegetation'

Op 30 augustus 2016 vindt in Utrecht het symposium 'Stream valley restoration: clearing the way for riparian vegetation' plaats. Dit symposium wordt gehouden ter ere van de afronding van het wetenschappelijk onderzoek aan beek- en oeverveg... Lees verder

31-5-2016, Bijeenkomst CoP Beheer en Onderhoud 'Aanbesteden maaibeheer: lust of last?' VOLGEBOEKT

Maaien is een belangrijk onderdeel van het reguliere beheer & onderhoud van waterlopen. De wijze waarop het maaibeheer wordt uitgevoerd, heeft veel invloed op de functies van het watersysteem - de doorvoer, de waterkwaliteit en de ecologie &nd... Lees verder

24-5-2016, Bijeenkomst CoP Hermeandering: 'Een slinger aan de Boven Slinge: leren van uitvoering en monitoring’

Waterschap Rijn en IJssel heeft afgelopen jaar een deel van de Boven Slinge heringericht. De herinrichting is mede gebaseerd op de kennis en ervaringen die zijn opgedaan over geomorfologisch beekherstel. Grote vraag is of de herinrichting zoals ve... Lees verder

24-9-2015, Bijeenkomst 'Herstel van beken en kleine rivieren in Duitsland, Nederland en Vlaanderen'

Op donderdag 24 september a.s. vindt in het Duitse Wesel een gezamenlijke bijeenkomst plaats van het Vissennetwerk en het STOWA Platform Beek- en Rivierherstel. Het thema is 'Herstel van beken en kleine rivieren in Duitsland, Nederland en Vlaa... Lees verder

30-6-2015, Slotconferentie EU-project REFORM 'Novel Approaches to Assess and Rehabilitate Modified Rivers

Van 30 juni tot en met 2 juli 2015 vindt in het Hof van Wageningen de slotconferentie plaats van het EU-project REFORM - REstoring rivers FOR effective catchment Management. In dit project  is de afgelopen vier jaar veel kennis vergaard en on... Lees verder

27-6-2015, Summer School over beek- en rivierherstel (i.k.v. REFORM slotconferentie)

Van 30 juni tot en met 2 juli 2015 vindt in Wageningen de slotconferentie plaats van het EU-project REFORM. Binnen dit project is de afgelopen vier jaar kennis vergaard en ontsloten over de wijze waarop de effectiviteit van beekherstel kan worden ... Lees verder

22-6-2015, Fish Passage 2015. Internationale conferentie over vismigratie

Van 22 tot 24 Juni 2015 is Nederland gastheer van een unieke, internationale conferentie over vismigratie. Sprekers uit onder andere Australië, Zuid Amerika, Europa, Azie en Noord Amerika laten u kennismaken met de laatste ontwikkelingen op h... Lees verder

11-6-2015, Bijeenkomst 'Economische aspecten rondom beek- en rivierherstel'

De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer, het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, het Platform Beek- en Rivierherstel en de Community of Practice Hermeandering Beken houden op 11 juni de bijeenkomst 'Economische aspecten rondom beek- en rivie... Lees verder

7-1-2015, Versnel beekherstel. Natuurlijk aan de slag!

De afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in het herstel van beekdalen, met als doel het verbeteren van omstandigheden voor de functies in het beekdal, zoals natuur, watervoorziening en recreatie. Er is het nodige gebeurd op het gebied van b... Lees verder

11-11-2014, CoP Hermeandering Beken: Handboek geomorfologisch beekherstel, RIVER-CARE en Gelders-Niers kanaal

Op 11 november a.s. is de CoP Hermeandering te gast bij Waterschap peel en Maasvallei. De dag begint om 10.00 uur. De ochtend staat in het teken van het Handboek geomorfologisch beekherstel (ALTERRA) en RIVER-CARE (WUR). In de middag brengen we ee... Lees verder

9-5-2014, Minisymposium morphologische processen in laaglandbeken. Implicaties voor beekherstel

Op 9 mei a.s. vindt in Wageningen een minisymposium plaats over de resultaten van het promotie-onderzoek van Joris Eekhout naar de morphologische processen in laaglandbeken en de implicaties die dit heeft voor de praktijk van beekherstel. Het onde... Lees verder

17-4-2014, Platformbijeenkomst Beek- en Rivierherstel: beheer, onderhoud & ecologische kwaliteit

Op donderdag 17 april onderzoekt het Platform Beek- en Rivierherstel in het Watermuseum in Arnhem de relatie tussen beheer, onderhoud en de ecologische kwaliteit van stromende wateren. Het beheer en onderhoud zijn in eerste instantie gericht op ee... Lees verder

8-4-2014, CoP Hermeandering Beken: vegetatie- en bochtweerstand

In Nederland worden al decennia lang meanders ontworpen en aangelegd. In de planfase wordt daartoe met diverse modellen berekend welke waterpeilen na aanleg verwacht kunnen worden. Onder waterschappers leeft het idee dat het werkelijk optredende p... Lees verder

14-11-2013, 14 en 15 november, Bijeenkomst 'Beek- en rivierherstel over de grens'

Wat zijn de ervaringen met beek- en rivierherstel? Wat kunnen we leren van ervaringen in het buitenland? Hoe vatten we de wetenschappelijke kennis over beek- en rivierherstel samen in praktische handvatten voor beek- en rivierherstel? Wanneer loon... Lees verder

3-10-2013, NCR days 2013

Op 3 en 4 oktober 2013 houdt het Netherlands Centre for River Studies NCR de NCR dagen 2013. beide dagen vinden plaats UNESCO IHE in Delft. De eerste dag staat in het teken van het herstel van rivieren en beken. Tijdens de tweede dag staat interna... Lees verder

11-9-2013, European River Restoration Conference

Rivers and the waters they contain are the life blood of the European landscape but they need protection and restoration. This event provides an opportunity to share and learn about the successes and challenges of river restoration and be a part o... Lees verder

6-6-2013, CoP Hermeandering Beken: bezoek aan beekherstelprojecten Drenthe

Op 6 juni a.s. brengt de Community of Practice Hermeandering een bezoek aan enkele beekherstelprojecten in Drenthe. De organisatie van het bezoek is in handen van Waterschap Hunze en Aa's en het Drents Landschap. Ook STOWA is betrokken bij de ... Lees verder

18-4-2013, Platformbijeenkomst Beek- en Rivierherstel: Dood hout in beken en rivieren

Op donderdag 18 april brengt het Platform Beek- en Rivierherstel dood hout tot leven tijdens een bijeenkomst over dood hout in beken en rivieren. Wat zijn de ecologische gevolgen van dood hout? Kunnen we ook dood hout in rivieren inbrengen zonder ... Lees verder

15-11-2012, CoP Hermeandering Beken: CoP-dag bij Alterra

Verslag 15 november 2012 Korte impressie CoP-dag bij Alterra Deze bijeenkomst had twee doelen; ‘s morgens bijpraten over enkele ontwikkelingen in het onderzoek, ‘s middags aan het werk met meegenomen en toegezonden gegevens o... Lees verder

30-10-2012, Derde Platformbijeenkomst Beek- en Rivierherstel: Beek ontmoet Rivier

Welke processen vinden plaats op de plek waar beek en rivier elkaar ontmoeten? Welke kansen en mogelijkheden voor beek- en rivierherstel liggen hier? Hoe kan vismigratie versterkt worden in deze gebieden? Wat is de invloed van waterberging in de ... Lees verder

13-9-2012, Tweede studiedag 'Beekdalbreed Hermeanderen', inclusief excursie naar de Hierdense beek

De Werkgroep Ecologisch Waterbeheer en STOWA organiseren in het kader van het KRW-innovatieproject Beekdalbreed Hermeanderen voor de tweede keer een studiedag, inclusief excursie. Deze keer staat vooral de rol van dood hout bij hermeandering centraal... Lees verder

5-6-2012, Tweede bijeenkomst Platform Beek- en Rivierherstel

In de afgelopen jaren is er veel kennis ontwikkeld over, en ervaring opgedaan met beek- en rivierherstel in Nederland. Deze kennis en ervaring is aanwezig op verschillende plekken en wordt uitgewisseld binnen diverse kennisnetwerken. De tweede lande... Lees verder

9-5-2012, CoP Hermeandering Beken: Excursie Hagmolenbeek

Van de moatgrond haal je het vlees Op 9 mei 2012 werd een excursie georganiseerd door de COP hermeadering, de Stowa en de WEW (Werkgroep Ecologisch Waterbeheer) naar de Hagmolenbeek (bij Beckum). Het ochtenddeel bevatte een zestal presentatie... Lees verder

14-12-2011, Bijeenkomst Platform Beek- en Rivierherstel

Ecologisch herstel van beken en rivieren speelt een belangrijke rol bij het behalen van diverse waterkwaliteitsdoelen. Tijdens de eerste bijeenkomst van het Platform Beek- en Rivierherstel staan vier vragen centraal: hoe hebben we vier decennia be... Lees verder

25-10-2011, CoP Hermeandering Beken: bezoek aan waterschap Velt en Vecht

Op 25 oktober 2011 beleefden we met 25 mensen een dynamische dag bij Waterschap Velt en Vecht. Gilbert Maas gaf een uitvoerige toelichting over de strategie en uitgangspunten, zoals die de laatste jaren zijn ontwikkeld ten behoeve van herstel... Lees verder

28-4-2011, CoP Hermeandering Beken: bezoek aan de Groenlose Slinge

Op 28 april 2011 hebben ruim 30 CoP leden een bezoek gebracht aan de Groenlose Slinge. Aldaar is stil gestaan bij de onvoorziene effecten van de hoge afvoeren die vorig jaar augustus zijn opgetreden. Steeds was de vraag in hoeverre de herstel... Lees verder

24-11-2010, CoP Hermeandering Beken: thema 'monitoring en evaluatie'

Oscar van Dam van RPS BCC heeft een presentatie gegeven over 'hermeandering en hydromorfologie; monitoring van structuren of ecologie?' Eindconlusies Oproep om ideeen voor verbeteringen te inventariseren Suggestie om wen... Lees verder

7-10-2010, CoP Hermeandering Beken: op bezoek bij DLG- Zuid en Waterschap de Dommel

Op 7 oktober is de CoP te gast geweest bij DLG- Zuid en Waterschap de Dommel. In de morgen ging het terreinbezoek naar De Vloeder Zuid. Deze beek is in 2005 ingericht als gestuurd waterbergingsgebied. In het gebied ligt de samenkomst van twee... Lees verder

2-6-2010, CoP Hermeandering Beken: thema 'onderhoud' bij waterschap Brabantse Delta

We waren te gast bij waterschap Brabantse Delta. Christina Oosterhoff heeft een impressie van de dag geschreven. Verder zijn de presentaties van Patrick Bogaart en Wim Zeeman beschikbaar. Lees verder

19-11-2009, CoP Hermeandering Beken: thema 'natuurlijkheid'

We waren te gast bij Alterra in Wageningen voor een ochtendbijeenkomst over het thema 'natuurlijkheid'. Er stonden drie presentaties op het programma: Het ontstaan van natuurlijke beken door Henk Weerts De natuurlijkheid... Lees verder

8-10-2009, CoP Hermeandering Beken: Waterschap Peel en Maasvallei

's Ochtends werden we door Daniël Coenen van waterschap Peel en Maasvallei ontvangen op het waterschapshuis te Blerick. Na de opening heeft Patrick Bogaart het onderzoek van Alterra toegelicht. Patrick is in zijn presentatie vooral i... Lees verder

20-5-2009, CoP Hermeandering Beken: Ruiten Aa

Donderdag 20 mei 2009 waren we in het hoge noorden, bij DLG in Groningen en hebben we onder andere kennis gemaakt met het project Ruiten Aa. Lees verder

8-10-2008, CoP Hermeandering Beken: Cursus morfodynamiek van beken

Cursus Morfodynamiek van Beken Allereerst heeft Maarten Kleinhans (UU) een introductie gegeven om de fysische basiskennis van de deelnemers op te frissen. Vervolgens heeft Henk Wolfert (WUR) iets verteld over de morfodynamische processen die s... Lees verder

5-6-2008, CoP Hermeandering Beken: Reggeherstelproject

Op donderdag 5 juni 2008 waren we te gast bij Waterschap Regge en Dinkel en bezochten we een Reggeherstelproject. Het ochtendprogramma stond in het teken van een veldbezoek aan een Reggeherstelproject. Eerst heeft Johan Medenblik van het water... Lees verder

6-3-2008, CoP Hermeandering Beken: Monitoring en de Groenlose Slinge

Op donderdag 6 maart 2008 waren we te gast bij Waterschap Rijn & IJssel. Henk Wolfert (Alterra) heeft een presentatie gegeven over monitoring. Verder hebben we de Slinge bij Groenlo bezocht. Lees verder