Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Symposium ‘Verslingerd aan beken: van intrekgebied tot stromend water. Een stapsgewijze aanpak met het handboek Ecohydrologische systeemanalyse in beekdallandschappen’

Terug
Locatie
Contactpersoon
Pui Mee Chan
Doelgroep
Aanvang cursus
07-06-2017 tot --

Op woensdagmiddag 7 juni wordt het nieuwe handboek 'Ecohydrologische Systeemanalyse in Beekdallandschappen' gepresenteerd. We lichten tijdens de middag een aantal instrumenten uit het handboek nader toe en nemen u mee naar een mooi praktijkvoorbeeld in de Regge. Uiteraard krijgt u een exemplaar mee, zodat u zelf met het handboek aan de slag kunt. 

Joost Buntsma (directeur STOWA) en Teo Wams (voorzitter adviescommissie OBN) bieden tijdens deze bijeenkomst het nieuwe Handboek aan aan Judith Snepvangers (adjunct directeur Overijssels Landschap) en Nettie Aarnink (DB-lid Waterschap Vechtstromen).


Achtergrond

Beekherstel, waterberging en herstel van verdroogde natuurgebieden: het zijn veel voorkomende opgaven in beekdallandschappen. Vaak worden ze nog te lokaal en sectoraal benaderd met als gevolg dat het gewenste ecohydrologische effect niet wordt bereikt. Het nieuwe Handboek Ecohydrologische Systeemanalyse Beekdallandschappen schetst de aanbevolen werkwijze voor een integrale analyse. Aan de hand van praktische hulpvragen, neemt het handboek de gebruiker bij de hand. Het handboek richt zich op die instrumenten die nodig zijn om, vanuit een aantal beleidsvragen, een goede systeemanalyse van het stroomgebied op te stellen. Het gaat erom te begrijpen welke ecohydrologische processen in belangrijke mate bijdragen aan de kwaliteit van levensgemeenschappen in beek en beekdal. Tot nog toe was de kennis hierover gefragmenteerd aanwezig. Dit handboek wil deze kennis samenbrengen en beschikbaar stellen voor de praktijk van het ecologisch herstel van beken en beeklandschappen. STOWA en het Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN) hebben gezamenlijk dit handboek laten maken; het handboek maakt deel uit van het feuilleton over beek(dal)herstel van de STOWA.

De middag vindt plaats in Restaurant de Nieuwe Brug te Ommen (langs de Regge, tussen Giethmen en Eerde). We starten met een inlooplunch om 13.00 uur. Het programma start om 13.30 uur.

Aan de bijeenkomst zijn geen kosten verbonden, zonder tegenbericht rekeken wij op uw komst. Bent u verhinderd graag een bericht aan stowa@stowa.nl 

>AANMELDEN