Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Symposium 'Ruimte voor de beek. Kansen voor integraal beekherstel met de nieuwe omgevingswet'

Terug
Locatie
Contactpersoon
Bas van der Wal
Doelgroep
Aanvang cursus
21-09-2017 tot --

Op 21 september organiseerde Het Platform Beek- en Rivierherstel van STOWA het symposium ‘Ruimte voor de beek. Kansen voor integraal beekherstel met de nieuwe Omgevingswet’. De komende implementatie van de Omgevingswet door provincie, gemeenten en waterschappen biedt kansen voor een integrale aanpak. De wet geeft allerlei belanghebbenden namelijk gelegenheid tot input bij omgevingsplannen. Verder is het zo dat voor de Kaderrichtlijn Water voor de aangewezen oppervlakte- en grondwaterlichamen wel specifieke doelen zijn vastgesteld, maar niet voor de overige kleinere oppervlaktewateren. Met de komst van de Omgevingswet komen ook die overige wateren en daarmee de haarvaten van het watersysteem aan bod.

Een beek bestaat bij de gratie van haar omgeving. Ze is een onlosmakelijk onderdeel van een groter geheel. Hoe wij als mens deze omgeving gebruiken is dus erg bepalend voor de beek. De afgelopen jaren blijkt dat het lastig is om in beekprojecten alle gewenste doelstellingen van het waterbeheer voortkomend uit de KRW of Natura2000 te realiseren op een maatschappelijk aanvaardbare wijze. De opgave om ook in te spelen op toekomstige klimaatverandering komt daar nog bij. Daarvoor is integraal werken nodig, waarbij afstemming van sectoren in planning en ruimte een grotere slagingskans heeft door verschillende maatschappelijke doelen in tijd en ruimte te combineren. We beogen op de dag zicht te krijgen op hoe de processen lopen in verschillende provincies, de (on)mogelijkheden om in visies en plannen conform de opgaven uit de Omgevingswet de ruimtelijke component van beekherstel te borgen en de noodzaak om t.b.v. beekherstel het begrip van het ecologisch en hydrologisch systeem ook in ruimtelijke zin - driedimensionaal- te doorgronden; van beek- naar beekdalherstel.

Tijdens de dag werd een film vertoond, waarin in het kort de hydrologie van beken wordt uitgelegd door Claudia Brauer van WUR. Zie onder: