Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

CoP Hermeandering Beken: op bezoek bij DLG- Zuid en Waterschap de Dommel

Terug
Locatie
Contactpersoon

Michelle Talsma

Doelgroep
Aanvang cursus
07-10-2010 tot --

Op 7 oktober is de CoP te gast geweest bij DLG- Zuid en Waterschap de Dommel.

In de morgen ging het terreinbezoek naar De Vloeder Zuid. Deze beek is in 2005 ingericht als gestuurd waterbergingsgebied. In het gebied ligt de samenkomst van twee beken, de Poppelsche Leij en de Rovertse Leij. Beide beken zijn in de project natuurlijk ingericht. Het project laat daarmee een combinatie van beekherstel en waterberging zien. Opgemerkt werd dat er sinds de aanleg nog geen sprake was geweest van onderhoud.  Blijkbaar zijn de condities dusdanig dat minimale ontwikkeling van vegetatie heeft plaats gevonden. Er wordt uitgekeken naar de uitkomsten van de nog te houden hydrobiologische monitoring.

Als tweede excursie zijn we naar de Voorste Stroom in Oisterwijk geweest. Dit is een beek die hersteld is in een stedelijk gebied met daarbij de gevoeligheden waar je in stedelijk gebied tegen aan loopt en daarnaast op sommige delen beperkte ruimte. Naast beekherstel moest de zone rond de beek ook gaan functioneren als ecologische verbindingszone voor soorten langs de beek. Een vistrap is aangelegd. Het geheel moest passen binnen het beeld van de parken die rond de beek liggen. De gemeente vond het hierbij belangrijk dat de omwonenden mee konden praten over de inrichting. Het project is in mei 2009 afgerond en ligt er nu dus ruim een jaar.

In de middag is teruggeblikt op de waarnemingen en discussies in het veld. Verder is door Joris Eekhout zijn eerste stappen van het onderzoek toegelicht. (Zie presentatie). Daarnaast is stil gestaan bij het eind dit jaar door Alterra op te leveren handboek, dat binnenkort als concept in discussie komt Tenslotte zijn de suggesties voor de agenda van volgend jaar geïnventariseerd.