Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

CoP Hermeandering Beken: bezoek aan waterschap Velt en Vecht

Terug
Locatie
Contactpersoon

Michelle Talsma

Doelgroep
Aanvang cursus
25-10-2011 tot --

Op 25 oktober 2011 beleefden we met 25 mensen een dynamische dag bij Waterschap Velt en Vecht.

Gilbert Maas gaf een uitvoerige toelichting over de strategie en uitgangspunten, zoals die de laatste jaren zijn ontwikkeld ten behoeve van herstel van de Vecht aan weerszijden van de grens. Bart Makaske lichtte een aantal gedachten toe om te komen tot een voorspeller van beekmorfologie.

Vervolgens hebben we een van de aangetakte meanders bezocht, en in het veld uitvoerig stil gestaan bij de successen en minder gunstige ervaringen. Vooral de mix van belangen en verschillende inzichten binnen en buiten het waterschap hebben bij de toenmalige inrichting een rol gespeeld.

Tijdens de lunch werd gemeld dat er een boekje is verschenen over nevengeulen. Het boekje is te bestellen op de site van de Helpdeskwater. Ook werd de 'Wiki beekherstel' toegelicht, en melding gemaakt van enkele relevante internationale ontwikkelingen van ECRR en RESTORE. Tenslotte is aangekondigd dat per 1 november 2011 een nieuw europees project REFORM van start zal gaan.

De dag werd afgelosten met een boeiend betoog van Jan van der Molen van het waterschap over de samenwerking met al de Duitse partners.