Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Bijeenkomst 'Economische aspecten rondom beek- en rivierherstel'

Terug
Locatie
Contactpersoon
Bas van der Wal
Doelgroep
Aanvang cursus
11-06-2015 tot --

De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer, het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, het Platform Beek- en Rivierherstel en de Community of Practice Hermeandering Beken houden op 11 juni de bijeenkomst 'Economische aspecten rondom beek- en rivierherstel'. De bijeenkomst vindt plaats bij het Kadaster te Arnhem (Mr. E.N. van Kleffensstraat 8) en duurt van 13.30 uur tot 17.00 uur.

Grondgebruikers en waterbeheerders zijn zich er steeds meer van bewust dat gezamenlijk optrekken bij beek- en rivierherstel voordeel heeft voor alle partijen. Tot deze samenwerking werd onder andere opgeroepen op de bestuurlijke bijeenkomst 'Versnel Beekherstel' op 7 januari 2015. In de praktijk wordt er de laatste jaren op diverse plaatsen in het land samengewerkt tussen waterbeheerders en grondgebruikers, zoals de boeren die in het stroomgebied actief zijn. Triggers daarbij zijn de opgaven voor waterberging, waterkwaliteit, beekherstel, zoetwatervoorziening, de oriëntatie op duurzaam grondgebruik en toekomstgericht boeren. De komende jaren staan nog veel beek- en rivierherstelprojecten op het programma. Elke partij die overweegt daarin te participeren zal voor zichzelf een kosten-baten analyse maken: welke investeringen moet ik doen en wat levert het mij op?

Er is al veel kennis over de kosten en baten van beek- en rivierherstel, maar deze kennis is versnipperd en niet voor elke stakeholder inzichtelijk. Op 11 juni willen wij daarom samen met u deze kennis en ervaringen delen, bij elkaar brengen en proberen te vertalen naar voor elke afzonderlijke partij (waterbeheerder, grondgebruiker, etc.) bruikbare kentallen.

Dit doen we aan de hand van vijf afgeronde voorbeeldprojecten. Vragen die we ons stellen zijn onder meer: welke partijen waren betrokken? Welke investeringen moesten zij doen? Wat leverde het op en voor welke partij? En welke gevolgen had het project voor een ieder, waaronder de bedrijfsvoering? Dit levert alle stakeholders inzicht op in de kosten en baten vanuit het perspectief van verschillende partijen. Het biedt ook inzicht in manieren om het proces vorm te geven en partijen te bewegen te participeren in het beek- en rivierherstel. Vervolgens willen we samen met u verkennen hoe we met deze kennis de samenwerking rondom beek- en rivierherstel kunnen versterken.

Voor wie?

Wij nodigen waterbeheerders, grondeigenaren en agrarisch en/of recreatief ondernemers die ervaring hebben met de kosten en baten van beek- en rivierherstel van harte uit om mee te denken en te participeren in de kennisuitwisseling. Het aantal plaatsen is beperkt. Indien nodig zullen wij daarom selecteren op een evenwichtige verdeling van de deelnemers.

Wilt u op de hoogte blijven van de programma's, projecten en bijeenkomsten van STOWA? Meld u direct aan voor onze digitale nieuwsbrief rechtsboven op onze homepage.