Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Platform Beek- en Rivierherstel

Het platform Beek- en Rivierherstel richt zich op beken en kleine rivieren in het regionale watersysteem, de grote rivieren in de rijkswateren en de aangrenzende overstromingsvlakten. Het platform is bedoeld om kennis en ervaring te verspreiden en uit te wisselen over onderwerpen die spelen in dit type wateren. Het kan bijvoorbeeld gaan over hermeandering, vismigratie, het inbrengen van dood hout als herstelmaatregel en hydromorfologische processen. Iedereen die betrokken is bij het herstel van stromende wateren in Nederland, of hier interesse in heeft, is van harte welkom.

Er zijn binnen Nederland een aantal partners die zich bezig houden met beek- en rivierherstel, te weten:


STOWA's ambitie is om met het Platform Beek- en Rivierherstel een overkoepelend kennisplatform te creëren voor alle KRW R-typen, vergelijkbaar met Platform Ecologisch Herstel Meren voor M-typen. Centraal staat het ecologisch herstel van stromende wateren. Alle vakgebieden en verbanden die daarvoor nodig zijn, willen we graag bij het platform betrekken.

Op de homepage kun u zich aanmelden voor het platform.