Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Hoe werkt beekherstel?

De manier waarop beekherstel plaatsvindt, varieert. Het kan beperkt blijven tot het aanleggen van natuurvriendelijk oevers. Maar vaak wordt gekozen voor maatregelen die ervoor zorgen dat de beek weer kan meanderen (kronkelen red.) Bijvoorbeeld via het uitgraven van een historische loop of het graven van nieuwe beekprofielen. Op deze manier worden hoge afvoeren afgetopt, wordt de doorstroming in droge tijden verzekerd en kan de beek meer water bergen. Het draagt ook bij aan de terugkeer en het herstel van beekgebonden flora en fauna.

Dood hout

Een relatief nieuwe maatregel is het laten liggen, dan wel het terugbrengen van dood hout en andere natuurlijke obstakels in een beek. Hierdoor ontstaat een meer natuurlijke stromingsvariatie, hetgeen gunstig is voor beekgebonden flora en fauna.  Het weghalen van natuurlijke obstakels  - hetgeen nu vaak gebeurt met het oog op waterafvoer - doet het beekwater versneld wegstromen en leidt tot insnijding van de beekbedding. Dit heeft zandtransport en verdroging van de beekbegeleidende gronden tot gevolg. Tegelijkertijd leidt het verwijderen van dood hout en bladeren uit de beek ertoe dat de natuurlijke voedselkringloop niet goed functioneert.