Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

CoP Hermeandering Beken

De Community of Practice (CoP) Hermeandering Beken is een poort naar kennis en een platform voor kennisuitwisseling over morfodynamische (of hydromorfologische) processen in vrij stromende beken. De CoP richt zich op iedereen die in Nederland of België te maken heeft met het inrichten of onderzoeken van "meanderende" beken. Dit wordt bereikt door het organiseren van activiteiten, het initiëren van onderzoek, het toegankelijk maken van literatuur en door het geven van voorbeelden.

Het idee voor de CoP hermeandering is in juni 2007 voortgekomen uit een workshop die was georganiseerd rond een concrete vraag in Oost Nederland.

Op 1 november 2007 is de CoP officieel van start gegeaan met een bijeenkomst bij waterschap Veluwe. Bij die bijeenkomst is onder andere gesproken over het doel van de CoP, en is de werkwijze en doelstelling besproken en vastgesteld. Zie het verslag voor meer informatie.  

Organisatie
Een kerngroep fungeert als aanjager. De kerngroep bestaat momenteel uit de volgende personen:

Wim Zeeman (secretaris)
Michelle Talsma (Stowa)
Romeo Neuteboom Spijker (Waterschap Vallei en Veluwe)
Harry Huijskes (Provincie Gelderland)
Corine Geujen (Natuurmonumenten)

De organisatie CoP Hermeandering groeit tot dusver vooral doordat leden andere leden uitnodigen, maar in principe is het een open netwerk. Voorwaarde is wel dat de leden zowel halen als brengen. Dit geldt zowel voor het uitwisselen van kennis als voor het organiseren van bijvoorbeeld bijeenkomsten. U kunt lid worden door contact op te nemen met Wim Zeeman. Een deel van de leden is verenigd in een kennisnetwerk via LinkedIn.