Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Beek- en Rivierherstel

Op deze themasite informeren we u over de ontwikkelingen rond beek- en rivierherstel in Nederland.

Daarnaast staat op deze themasite informatie over de activiteiten van het Platform Beek- en Rivierherstel en de CoP Hermeanderen Beken, waar kennis en ervaringen over dit onderwerp uitgewisseld worden.

Meld u aan nu voor het Platform beek- en Rivierherstel, rechts op deze pagina of via een mail naar stowa@stowa.nl. Voor de CoP Hermeandering Beken kunt u zich aanmelden bij Wim Zeeman.

borderbottom

Beekherstel: theorie getoetst aan de praktijk

22-6-2016

Waterschap Rijn en IJssel heeft een deel van de beek de Boven Slinge heringericht. De herinrichting is mede gebaseerd op de kennis over, en ervaringen die zijn opgedaan met geomorfologisch beekherstel. Grote vraag is of de herinrichting zoals verwacht leidt tot het herstel van natuurlijke morfologische processen, een belangrijke randvoorwaarde voor het herstel van de beekecologie. En hoe monitor je de morfologische ontwikkelingen van de beek? Deze vragen kwamen allemaal aan de orde tijdens de bijeenkomst van de Community of Practice Hermeandering, op 24 mei jl. >Lees een uitgebreid verslag van de dag